காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன் / Kaarirulil En Nesa Dheebame Nadattumen / Kaarirulil En Nesa Deepame Nadattumen

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன் / Kaarirulil En Nesa Dheebame Nadattumen / Kaarirulil En Nesa Deepame Nadattumen

1
காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன்
வேறொளியில்லை வீடும் தூரமே நடத்துமேன்
நீர் தாங்கின் தூரக்காட்சி ஆசியேன்
ஓர் அடி மட்டும் என் முன் காட்டுமே

2
என் இஷ்டப்படி நடந்தேன் ஐயோ முன்னாளிலே
ஒத்தாசை தேடவில்லை இப்போதோ நடத்துமேன்
உல்லாசம் நாடினேன் திகிலிலும்
வீம்பு கொண்டேன் அன்பாக மன்னியும்

3
இம்மட்டும் என்னை ஆசீர்வதித்தீர் இனிமேலும்
காடாறு சேறு குன்றில் தேவரீர் நடத்திடும்
உதய நேரம் வரக் களிப்பேன்
மறைந்து போன நேசரைக் காண்பேன்

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன் / Kaarirulil En Nesa Dheebame Nadattumen / Kaarirulil En Nesa Deepame Nadattumen | D.G.S Dhinakaran

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன் / Kaarirulil En Nesa Dheebame Nadattumen / Kaarirulil En Nesa Deepame Nadattumen | DGS Dhinakaran

காரிருளில் என் நேச தீபமே நடத்துமேன் / Kaarirulil En Nesa Dheebame Nadattumen / Kaarirulil En Nesa Deepame Nadattumen | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!