இயேசு ஸ்வாமி உமது / Yesu Swaami Umadhu / Yesu Swami Umadhu / Yesu Swaami Umathu / Yesu Swami Umathu

இயேசு ஸ்வாமி உமது / Yesu Swaami Umadhu / Yesu Swami Umadhu / Yesu Swaami Umathu / Yesu Swami Umathu

1
இயேசு ஸ்வாமி உமது
வசனத்தின் பாலைத் தேட
வந்தோம் எங்கள் மனது
மண்ணைவிட்டு உம்மைச் சேர
எங்கள் சிந்தையை நீர் முற்றும்
தெய்வ சொல்லுக்குட்படுத்தும்

2
உமதாவி யெங்களில்
அந்தகாரத்தை அறுத்து
ஒளியை வீசிராகில்
புத்திக் கண்ணெல்லாம் இருட்டு
சீர் உண்டாக்கும் நற்சிந்திப்பு
உம்முடைய நடப்பிப்பு

3
மகிமையின் ஜோதியே
ஸ்வாமி நாங்கள் மாயமற
பாடிக் கெஞ்சி நெஞ்சிலே
வசனத்தைக் கேட்டுணர
வாய் செவி மனமும் கண்ணும்
திரவுண்டுபோகப் பண்ணும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!