வந்தாச்சு வந்தாச்சு / Vandhachchu Vandhachchu / Vanthachchu Vanthachchu / Vandhachu Vandhachu / Vanthachu Vanthachu

வந்தாச்சு வந்தாச்சு / Vandhachchu Vandhachchu / Vanthachchu Vanthachchu / Vandhachu Vandhachu / Vanthachu Vanthachu

வந்தாச்சு வந்தாச்சு கிருஸ்மஸ் வந்தாச்சு
பெத்லகேமின் மாட்டுத்
தொழுவதில் இயேசு பிறந்தாச்சு

சந்தோஷம் உற்சாகம் எங்கும்
நிறைஞ்சாச்சு
தேவன் உன்னை மீட்ட நாள் தான்
கிருஸ்மஸ் என்றாச்சு

ஜாலியாக ஆடிப் பாடி
இயேசு பாலனைப் போற்றிடுவோம்
ஒன்றாய் சேர்ந்து நாமும் இன்றே
கிருஸ்மஸ் நாளைக் கொண்டாடிடுவோம்

வந்தாச்சு வந்தாச்சு கிருஸ்மஸ் வந்தாச்சு
பெத்லகேமின் மாட்டுத்
தொழுவதில் இயேசு பிறந்தாச்சு

1
குளிரும் பனியும் வீச இயேசு பாலன் தூங்க
பாட்டுப்பாடி தூங்க வைக்க அங்கே செல்வோம் வாங்க
குளிரும் பனியும் வீச இயேசு பாலன் தூங்க
பாட்டுப்பாடி தூங்க வைக்க அங்கே செல்வோம் வாங்க

அன்னை மரியின் மடியில் அன்பாய்த் தவழும் இறைவன்
நம்மைப் போலப் பிள்ளை பாரில் பூத்த முல்லை
நாமும் சென்று நெஞ்சம் மகிழ அவரைப் பணிவோமே

ஜாலியாக ஆடிப் பாடி
இயேசு பாலனைப் போற்றிடுவோம்
ஒன்றாய் சேர்ந்து நாமும் இன்றே
கிருஸ்மஸ் நாளைக் கொண்டாடிடுவோம்

வந்தாச்சு வந்தாச்சு கிருஸ்மஸ் வந்தாச்சு
பெத்லகேமின் மாட்டுத்
தொழுவதில் இயேசு பிறந்தாச்சு

2
அழகே உருவாய் வந்த அன்பே இயேசு பாலன்
அழகின் ஒளியை ஆசீர் பெற இங்கே ஓடி வாங்க
அழகே உருவாய் வந்த அன்பே இயேசு பாலன்
அழகின் ஒளியை ஆசீர் பெற இங்கே ஓடி வாங்க

சிட்டுக் குருவி போல பட்டாம்பூச்சி போல
பறந்திட சிறகுகள் தருவாய் அதிசியமான பாலன்
நாமும் சென்று நெஞ்சம் மகிழ அவரைப் பணிவோமே

ஜாலியாக ஆடிப் பாடி
இயேசு பாலனைப் போற்றிடுவோம்
ஒன்றாய் சேர்ந்து நாமும் இன்றே
கிருஸ்மஸ் நாளைக் கொண்டாடிடுவோம்

வந்தாச்சு வந்தாச்சு கிருஸ்மஸ் வந்தாச்சு
பெத்லகேமின் மாட்டுத்
தொழுவதில் இயேசு பிறந்தாச்சு

சந்தோஷம் உற்சாகம் எங்கும்
நிறைஞ்சாச்சு
தேவன் உன்னை மீட்ட நாள் தான்
கிருஸ்மஸ் என்றாச்சு

ஜாலியாக ஆடிப் பாடி
இயேசு பாலனைப் போற்றிடுவோம்
ஒன்றாய் சேர்ந்து நாமும் இன்றே
கிருஸ்மஸ் நாளைக் கொண்டாடிடுவோம்

வந்தாச்சு வந்தாச்சு / Vandhachchu Vandhachchu / Vanthachchu Vanthachchu / Vandhachu Vandhachu / Vanthachu Vanthachu

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!