உங்க கிருபையினாலே உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyinaalae Ooyir Vaalgiren /Unga Kirubaiyinaalae Uyir Vaalgiren / கோடி நன்றி ஐயா / Kodi Nandri Iyyaa / Kodi Nandri Iyya / Kodi Nandri Ayyah

உங்க கிருபையினாலே உயிர் வாழ்கிறேன் / Unga Kirubaiyinaalae Ooyir Vaalgiren /Unga Kirubaiyinaalae Uyir Vaalgiren / கோடி நன்றி ஐயா / Kodi Nandri Iyyaa / Kodi Nandri Iyya / Kodi Nandri Ayyah

1
உங்க கிருபையினாலே உயிர்வாழ்கிறேன்
உங்க இரக்கத்தாலே நிலை நிற்க்கிறேன்
உங்க கிருபையினாலே உயிர்வாழ்கிறேன்
உங்க இரக்கத்தாலே நிலை நிற்க்கிறேன்

நன்மைகள் எதிர்பாராமல் உதவிட்ட என் நேசரே

கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்
கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்

2
கலங்கி நின்று கண்ணீர் விட்டு கதறி நான் அழுகையில்
கூக்குரல் கேட்டு எனக்கு பதில் தந்தீர்
கலங்கி நின்று கண்ணீர் விட்டு
கதறி நான் அழுகையில் கூக்குரல் கேட்டு

பெலனற்று இருந்த என்னை பெலவானாய் மாற்றினீரே
மகிழ்வித்து நடத்தினீரே

கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்
கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்

3
யாருமின்றி தனிமையில் நான் தவித்திட்ட நேரத்தில்
தாங்கியே தப்புவித்து நடத்தினீரே
யாருமின்றி தனிமையில் நான் தவித்திட்ட நேரத்தில்
தாங்கியே தப்புவித்து நடத்தினீரே

உதவுவார் யாருமின்றி ஒதுக்கப்பட்டு இருந்த என்னை
உன்னதத்தில் நிறுத்தினிரே

கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்
கோடி நன்றி ஐயா
கோடி நன்றி ஐயா
நீர் செய்திட்ட நன்மைகளுக்காய்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!