உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

1
பரிசுத்தமே பரவசமே
பரனேசருளே வரம் பொருளே
தேடினதால் கண்டடைந்தேன்
பாடிட பாடல்கள் ஈந்தளித்தீர்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

2
புது எண்ணெய்யால் புது பெலத்தால்
புதிய கிருபை புது கவியால்
நிரப்பி நிதம் நடத்துகின்றீர்
நூதன சாலேமில் சேர்த்திடுவீர்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

3
நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன்
நெருங்கி உதவி எனக்களித்தீர்
திசைக் கெட்டெங்கும் அலைந்திடாமல்
தீவிரம் வந்தென்னைத் தாங்குகின்றீர்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

4
என் முன் செல்லும் உம் சமூகம்
எனக்கு அளிக்கும் இளைப்பாறுதல்
உமது கோலும் உம் தடியும்
உண்மையாய் என்னையும் தேற்றிடுதே

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

5
கனிசெடி நீர் நிலைத்திருக்கும்
கொடியாய் அடியேன் படர்ந்திலங்க
கினை நறுக்கிக் கிளை பிடுங்கி
கர்த்தரே காத்தென்னை சுத்தம் செய்தீர்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

6
என் இதய தெய்வமே நீர்
எனது இறைவா ஆருயிரே
நேசிக்கிறேன் இயேசுவே உம்
நேசமுகம் என்று கண்டிடுவேன்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

7
சீருடனே பேருடனே
சிறந்து ஜொலிக்கும் கொடுமுடியில்
சீக்கிரமாய் சேர்த்திடுவீர்
சீயோனை வாஞ்சித்து நாடிடுவேன்

உம் பாதம் பணிந்தேன் எந்நாளும் துதியே
உம்மையன்றி யாரைப்பாடுவேன் ஏசையா
உந்தன் அன்பு உள்ளம் பொங்குதே

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Freddy Joseph

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Jollee Abraham, Reshma Abraham

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Hema John

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Anitha

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Sanu Mathew

உம்பாதம் பணிந்தேன் / Umpaadham Panindhen / Um Patham Paninthen | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!