தாங்கும் கரங்கள் உண்டு | Thangum Karangal Undu / Thaangum Karangal Undu

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு | Thangum Karangal Undu / Thaangum Karangal Undu

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு
உந்தன் இதயம் தளர்ந்ததோ
வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

1
பாரம் பெரியதோ
மன ஆறுதல் இல்லையோ
பாரம் பெரியதோ
மன ஆறுதல் இல்லையோ

தூரமோ ஒத்தாசையா

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு
உந்தன் இதயம் தகர்ந்ததோ
வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

2
கண்ணீரும் தோல்விகளோ
கொடுங்கோரமாய் வியாதிகளோ
கண்ணீரும் தோல்விகளோ
கொடுங்கோரமாய் வியாதிகளோ

மண்ணிலே மாற்றங்களோ

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு
உந்தன் இதயம் தொலைந்ததோ
வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு
உந்தன் இதயம் கரைந்ததோ
வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

வாக்கு மாறாத இயேசு
உன்னை காக்க வல்லவரே

தாங்கும் கரங்கள் உண்டு | Thangum Karangal Undu / Thaangum Karangal Undu | Isaac Livingstone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!