சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

1           
சிலுவை சுமந்தோனாக
இயேசு உம்மைப் பற்றுவேன்
ஏழைப் பரதேசியாக
மோட்ச வீடு நாடுவேன்
உற்றார் மேன்மை ஆஸ்தி கல்வி
ஞானம் லோகம் அனைத்தும்
அற்பக் குப்பை என்று எண்ணி
வெறுப்பேனே முற்றிலும்

2   
உமக்காகப் பாடுபட்டோன்
நஷ்டப்படமாட்டானே
உமக்கென்று ஜீவன் விட்டோன்
சாகா ஜீவன் பெற்றானே
உம்மை வெல்ல மீட்பர் என்று
சொல்லி நித்தம் பற்றுவேன்
கஸ்திப்பட்டும் சாவை வென்று
வாடா கிரீடம் பெறுவேன்

3   
துஷ்டர் என்னைப் பகைத்தாலும்
நீரே தஞ்சம் ஆகுவீர்
கஸ்தி என்ன நேரிட்டாலும்
இனி மேன்மை தருவீர்
உமதன்பு என்னைத் தேற்ற
துக்கம் பயமில்லையே
நாதா உம் பிரசன்னம் நீங்க
இன்பமெல்லாம் துன்பமே

4   
நெஞ்சமே உன் மேன்மை எண்ணு
வரும் செல்வம் நோக்கிப்பார்
மோட்ச நன்மை தேடிக்கொள்ளு
உன் சுதந்தரத்தைக் கா
கொஞ்ச வேளைக்குள் பறந்து
இயேசு அண்டை சேருவாய்
தெய்வ தூதரோடு நின்று
என்றென்றைக்கும் துதிப்பாய்

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!