சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

1           
சிலுவை சுமந்தோனாக
இயேசு உம்மைப் பற்றுவேன்
ஏழைப் பரதேசியாக
மோட்ச வீடு நாடுவேன்
உற்றார் மேன்மை ஆஸ்தி கல்வி
ஞானம் லோகம் அனைத்தும்
அற்பக் குப்பை என்று எண்ணி
வெறுப்பேனே முற்றிலும்

2   
உமக்காகப் பாடுபட்டோன்
நஷ்டப்படமாட்டானே
உமக்கென்று ஜீவன் விட்டோன்
சாகா ஜீவன் பெற்றானே
உம்மை வெல்ல மீட்பர் என்று
சொல்லி நித்தம் பற்றுவேன்
கஸ்திப்பட்டும் சாவை வென்று
வாடா கிரீடம் பெறுவேன்

3   
துஷ்டர் என்னைப் பகைத்தாலும்
நீரே தஞ்சம் ஆகுவீர்
கஸ்தி என்ன நேரிட்டாலும்
இனி மேன்மை தருவீர்
உமதன்பு என்னைத் தேற்ற
துக்கம் பயமில்லையே
நாதா உம் பிரசன்னம் நீங்க
இன்பமெல்லாம் துன்பமே

4   
நெஞ்சமே உன் மேன்மை எண்ணு
வரும் செல்வம் நோக்கிப்பார்
மோட்ச நன்மை தேடிக்கொள்ளு
உன் சுதந்தரத்தைக் கா
கொஞ்ச வேளைக்குள் பறந்து
இயேசு அண்டை சேருவாய்
தெய்வ தூதரோடு நின்று
என்றென்றைக்கும் துதிப்பாய்

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

சிலுவை சுமந்தோனாக / Siluvai Sumandhonaaga / Siluvai Sumandhonaga

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!