நன்றி இயேசுவே / Nandri Eyesuve / Nandri Yesuve / Nandri Yeasuvae / இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே / Immatum Kaatha Ebinesarae / Immatum Katha Ebinaesarae / Immatum Katha Ebinesare / Immatum Kaatha Ebenezerae

நன்றி இயேசுவே / Nandri Eyesuve / Nandri Yesuve / Nandri Yeasuvae / இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே / Immatum Kaatha Ebinesarae / Immatum Katha Ebinaesarae / Immatum Katha Ebinesare / Immatum Kaatha Ebenezerae

இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே
உம் பாதம் நம்பி நான் வந்துளேன்
இம்மட்டும் காத்த எபிநேசரே
உம் பாதம் நம்பி நான் வந்துளேன்

கஷ்டம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும்
நீர் என்னோடு இருந்தால் எல்லாம் மாறுமே
கஷ்டம் வந்தாலும் நஷ்டம் வந்தாலும்
நீர் என்னோடு இருந்தால் எல்லாம் மாறுமே

நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே
நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே

நன்மை செய்தீரே நன்றி இயேசுவே

1
ஆபத்து நேரத்தில் காத்திரைய்யா
அடைக்கலமாய் கொண்டு சேர்த்திரைய்யா
ஆபத்து நேரத்தில் காத்திரைய்யா
அடைக்கலமாய் கொண்டு சேர்த்திரைய்யா

எதிரிகள் வந்தாலும் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும்
எனக்காக நீர் யுத்தம் செய்தீர் ஐயா
எதிரிகள் வந்தாலும் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும்
எனக்காக நீர் யுத்தம் செய்தீர் ஐயா

நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே
நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே

நன்மை செய்தீரே நன்றி இயேசுவே

2
என் ஏக்கமெல்லாம் நீர் அறிந்திரைய்யா
நான் நினைத்தை நீர் கொடுத்தீர் ஐயா
என் ஏக்கமெல்லாம் நீர் அறிந்திரைய்யா
நான் நினைத்தை நீர் கொடுத்தீர் ஐயா

தோல்விகள் எல்லாம் ஜெயமாய் மாற்றி
அற்புதமாய் என்னை நடத்தினீரே
தோல்விகள் எல்லாம் ஜெயமாய் மாற்றி
அற்புதமாய் என்னை நடத்தினீரே

நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே
நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே

நன்மை செய்தீரே நன்றி இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!