மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே / Moolai Kal Kristhuve

மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே / Moolai Kal Kristhuve

1   
மூலைக் கல் கிறிஸ்துவே
அவர்மேல் கட்டுவோம்
அவர் மெய் பக்தரே
விண்ணில் வசிப்போராம்
அவரின் அன்பை நம்புவோம்
தயை பேரின்பம் பெறுவோம்

2   
எம் ஸ்தோத்ரப் பாடலால்
ஆலயம் முழங்கும்
ஏறிடும் எம் நாவால்
திரியேகர் துதியும்
மா நாமம் மிக்கப் போற்றுவோம்
ஆனந்தம் ஆர்க்கப் பாடுவோம்

3   
கிருபாகரா இங்கே
தங்கியே கேட்டிடும்
மா ஊக்க ஜெபமே
பக்தியாம் வேண்டலும்
வணங்கும் அனைவோருமே
பெற்றிட ஆசி மாரியே

4   
வேண்டும் விண் கிருபை
அடியார் பெற்றிட
பெற்ற நற்கிருபை
என்றென்றும் தங்கிட
உம் தாசரைத் தற்காத்திடும்
விண் நித்திய ஓய்வில் சேர்த்திடும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!