கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

1
ஆருயிர் அன்பராய் எங்களுடனே
ஜீவிய பாதையிலே இயேசுபரன்
அனுதினமும் வழி நடந்தே
அவரது நாமத்தில் காத்தனரே

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

2
எத்தனையோ பரிசுத்தர்கள் மறைந்தே
மகிமை சேர்ந்தனரே பூரணமாய்
காத்தனரே கர்த்தர் எமை
கருணையினால் தூய சேவை செய்ய

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

3
அன்பின் அகலமும் நீளம் உயரமும்
ஆழமும் அறிந்துணர அனுக்கிரகித்தார்
கிறிஸ்துவிலே ஒரு மனையாய்
சிருஷ்டித்தே நிறுத்தினார் அவர் சுதராய்

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

4
நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே
நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றிடவே
விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம்
அசையாது அழைப்பினை காத்துக்கொள்வோம்

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

5
ஆவியும் மணவாட்டியும் ஆவலுடன்
வாருமென்றழைக்கின்றாரே வாருமென்பீர்
சீயோனே நீ பார் உனக்காய்
நாயகன் இயேசு தாம் வெளிப்படுவார்

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

6
வார்த்தையினால் அவர் தீர்த்தார் எந்தன்
வியாதியும் வேதனையும் வைத்தியராய்
இயேசுவல்லால் சார்ந்திடவோ
இகமதில் வேறெமக் காருமில்லை

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே
தாங்கி நடத்தியதே
இயேசுவிலே பொன் நேசரிலே
அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம்

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | The Pentecostal Mission (TPM)

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | Sam P. Chelladurai / AFT Church – Apostolic Fellowship Tabernacle, Purasaiwakkam, Chennai, Tamil Nadu, India

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | Gabriel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | Sanu Mathew / Grace A.G Church, Pazhavanthangal, Nanganallur, Chennai, Tamil Nadu, India

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | Selvin Albertraj | Levlin Samuel, Melvin Johnny

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | The Pentecostal Mission (TPM)

கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe | D. Augustine Jebakumar / Gospel Echoing Missionary Society Bihar (GEMS Bihar), Bihar, India | S. L. Edward Raj

1 Comment on "கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே / Kirubaiyidhe Deva Kirubaiyidhe"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!