கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே / Karththarin Naamamae Balamaana Thurugamae / Kartharin Naamaamay Balamaana Thurugamay

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே / Karththarin Naamamae Balamaana Thurugamae / Kartharin Naamaamay Balamaana Thurugamay

1
என்றென்றும் வந்தடையும் கன்மலையும் இயேசுவே
எந்தநின் தாகம் தீர்க்கும் கன்மலையும் இயேசுவே
ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஒனிடரை நாடியே
உலகமெல்லாம் அலைந்து தேடியும் நான் காண்கிலேன்
 
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்

கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
 
2
கர்த்தரின் காருண்யம் அத்தனை பெரியதே
கர்த்தரின் சௌந்தரியம் அத்தனை பெரியதே
என் கண்கள் ராஜாவை மகிமையோடு காணுமே
தூரத்தில் உள்ள தேசமாம் சீயோனை காணுமே

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாய்த் தங்குவேன்
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்

கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே

3
உம்மிலே பெலனடையும் மாந்தர் பாக்கியவான்களே
உந்தனின் வீட்டில் வாசம் செய்வோர் பாக்கியவான்களே
அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை நீரூற்றாக்கிக் கொள்ளுவார்
பெலத்தின்மேல் பலனடைந்து சீயோன் வந்து சேருவார்

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்

கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே

4
பகலின் வெயிலிலே எனக்கு நிழலானீரே
இரவின் இருளிலே என் வெளிச்சமாய் உதித்தீரே
தாழ்விலும் துயரத்திலும் என்னையும் நினைத்தீரே
உயர்விலும் உம்மைவிட்டு பிரிந்திடாமல் காத்தீரே

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்

கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
 
5
உந்தன் மறைவிடம் என் இளைப்பாறும் ஸ்தலம் அன்றோ
உந்தன் மறைவிடம் நான் உருவாகும் ஸ்தலம் அன்றோ
மணவாளனே நான் உந்தன் சாயலாக மாறுவேன்
மறுரூபமாகியே உம்மோடு வந்து சேருவேன்

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்
கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே
நான் அங்கே ஓடியே சுகமாக தங்குவேன்

கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே
கர்த்தரின் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் வந்ததால்
நிறைவான ஆறுதல் பலனும் அடைவேனே

கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே / Karththarin Naamamae Balamaana Thurugamae / Kartharin Naamaamay Balamaana Thurugamay

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment on "கர்த்தரின் நாமமே பலமான துரோகமே / Karththarin Naamamae Balamaana Thurugamae / Kartharin Naamaamay Balamaana Thurugamay"

Posted in: ,


Don`t copy text!