கர்த்தாவை நம்புவோரை / Karththaavai Nambuvorai / Karthaavai Nambuvorai / Karththavai Nambuvorai / Karthavai Nambuvorai

கர்த்தாவை நம்புவோரை / Karththaavai Nambuvorai / Karthaavai Nambuvorai / Karththavai Nambuvorai / Karthavai Nambuvorai

1
கர்த்தாவை நம்புவோரை
ஓர்க்காலும் கைவிடார்
பொல்லாரின் சீறுமாற்றை
வீணாக்கிப்போடுவார்
சன்மார்க்கரைப் பலத்த
கையால் தயாபரர்
ரட்சித்துத் தாழ்ச்சியற்ற
அன்பாய்விசாரிப்பார்

2
கர்த்தாவின் சித்தத்துக்கு
கீழ்ப்பட்டடங்குவேன்
அப்போ நான் ஜீவனுக்கு
நேரே நடக்கிறேன்
லௌகீக வாழ்வின் பாதை
வேண்டாம் நான் இயேசுவை
பின்பற்றி இங்கே வாதை
சகித்தால் மாநன்மை

3
என்மேலே பாரமாக
வரும் இக்கட்டிலே
பராபரன் அன்பாக
என்னோடிருப்பாரே
பொறுக்கிற வரத்தை
அவரிடம் கேட்பேன்
அவ்விதமாய் இக்கட்டை
சகித்து வெல்லுவேன்

4
கசப்பும் கர்த்தராலே
வரும் நான் பின்வாங்கேன்
ஜெபத்தில் ஆசையோடே
விண்ணப்பம் பண்ணுவேன்
அப்போது தயவாக
காப்பாரே கைவிடார்
இக்கட்டு பெரிதாக
போம்போது தேற்றுவார்

5
அநேகர் ஆசைகொள்ளும்
பொருளை வாஞ்சியேன்
கர்த்தாவின் வார்த்தை சொல்லும்
மெய்ப் பொருள் நாடுவேன்
என் பொக்கிஷம் என் செல்வம்
என் ஆஸ்த்தி கிறிஸ்துவே
என் பாக்கியம் பேரின்பம்
எல்லாம் என் மீட்பரே

6
என் இயேசுவை நான் பற்றி
தொடர்வேன் ஆவலாய்
என் சாபத்தை அகற்றி
ரட்சித்தார் நேசமாய்
நான் தப்ப எனக்காக
தம் ரத்தம் சிந்தினார்
எனக்கு ஜீவனாக
ஜெயித்தழும்பினார்

7
இஸ்தோத்திரம் செலுத்த
மிகுந்த நியாயமாம்
ஏன் ஜீவனைக் கொடுத்த
என் கர்த்தருக்கெல்லாம்
ஆதீனமாவதாக
அவருக்கென்றைக்கும்
பணிந்த பக்தியாக
நான் கீழ்ப்படியவும்

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!