இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல உம்மைப் போல யாருமில்லப்பா / Illa Illa Illa Illa Illa Ummai Pola Yaarum Illa Paa / Illa Illa Illa Illa Illa Ummai Pola Yarum Illa Pa

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல உம்மைப் போல யாருமில்லப்பா / Illa Illa Illa Illa Illa Ummai Pola Yaarum Illa Paa / Illa Illa Illa Illa Illa Ummai Pola Yarum Illa Pa

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
உம்மைப் போல யாருமில்லப்பா

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
உம்மைப் போல யாருமில்லப்பா
சர்வ வல்லவர் அவர் என்றும் நல்லவர்
சர்வ வல்லவர் அவர் என்றும் நல்லவர்
உம்மை போல யாருமில்லைப்பா இயேசப்பா
உம்மை போல யாருமில்லைப்பா

1
உம் கிருபையால் நான் என்றும் வாழ்கிறேன்
உம் இரக்கத்தால் நான் நிலை நிற்கிறேன்
உம் கிருபையால் நான் என்றும் வாழ்கிறேன்
உம் இரக்கத்தால் நான் நிலை நிற்கிறேன்

நீங்க இல்லாம நானும் இல்லப்பா இயேசப்பா
நீங்க இல்லாம நானும் இல்லப்பா

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
நீங்க இல்லாம நானும் இல்லப்பா
இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
நீங்க இல்லாம நானும் இல்லப்பா

2
என் பெலத்தினால் ஒன்னும் முடியல
என் சுயத்தினால் வாழ முடியால
என் பெலத்தினால் ஒன்னும் முடியல
என் சுயத்தினால் வாழ முடியால

உம்மை விட்டு வாழ முடியல இயேசப்பா
உம்மை விட்டு வாழ முடியல

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
உம்மை விட்டு வாழ முடியல
இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
உம்மை விட்டு வாழ முடியல

3
இருளில் வாழ்ந்தேனே பயத்தோடு இருந்தேனே
சோர்ந்து போனேனே கலக்கத்தால் சூழ்ந்தேனே
இருளில் வாழ்ந்தேனே பயத்தோடு இருந்தேனே
சோர்ந்து போனேனே கலக்கத்தால் சூழ்ந்தேனே

பயமே இல்லாம வாழ செஞ்சீங்க இயேசப்பா
பயமே இல்லாம வாழ செஞ்சீங்க

இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
இப்போ எனக்கு பயமே இல்லப்பா
இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல இல்ல
இப்போ எனக்கு பயமே இல்லப்பா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!