எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் | Ethanai Ethanai Innalgal / Eththanai Eththanai Innalgal

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் | Ethanai Ethanai Innalgal / Eththanai Eththanai Innalgal

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின
எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை சூழ்ந்தன
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை சுமந்தன

இமைக்குள் கண்கள் போல் என்னை காத்திட்ட தேவன்
சிப்பிக்குள் முத்து போல் என்னை காத்திட்ட தேவன்
இமைக்குள் கண்கள் போல் என்னை காத்த நல் தேவன்
சிப்பிக்குள் முத்து போல் என்னை காத்த நல் தேவன்

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின

1
வியாதி என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
சோர்வு என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
வியாதி என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
சோர்வு என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று

சிறகின் மறைவில் என்னைக் காத்திட்ட தேவன்
கருவில் சிசு போல் என்னை காத்திட்ட தேவன்
சிறகின் மறைவில் என்னை காத்த நல் தேவன்
கருவில் சிசு போல் என்னை காத்த நல் தேவன்

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின
எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை சூழ்ந்தன
அத்தனை அத்தனை நன்மைகள் என்னை சுமந்தன

2
தோல்வி என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
பாவம் என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
தோல்வி என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று
பாவம் என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று

சிலுவை நிழலில் என்னைக் காத்திட்ட தேவன்
தமக்குள் எனையும் வைத்துக் காத்திட்ட தேவன்
சிலுவை நிழலில் என்னை காத்த நல் தேவன்
தமக்குள் எனையும் வைத்துக் காத்த நல் தேவன்

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின
அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின
எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை சூழ்ந்தன
அத்தனை அத்தனை நன்மைகள் என்னை சுமந்தன

எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் | Ethanai Ethanai Innalgal / Eththanai Eththanai Innalgal | Dhass Benjamin, Praiseline Stephen | Manuel, David | Johnkish Theodore Isaac / Thuyarangal Thudaikkum Thunaiyazharae Ministries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!