என்ன செஞ்சோம் | Enna Senjom

என்ன செஞ்சோம் | Enna Senjom

வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான
சத்தியம் ஒன்னு சொல்ல போறேன்
எங்களுக்கு நல்லது நடந்த
முக்கிய சம்பவமே

காதுக்கு இனிமையான
பாட்டா தான் பாட போறேன்
மனசில் பட்டாம்பூச்சியே

யாரும் நினையாத எங்கள
மனசில் வைச்சாரே
அழகா நெஞ்சில தூக்கி வைச்சாரே

சிலுவையில் எங்கள
நினைச்சி பாத்தாரே
அத்தோட எங்கள
வாழ வைச்சாரே

எல்லாத்தையும் இழந்தோம்
இப்ப இழக்க ஒன்னும் இல்ல
என்ன சந்தோஷம்
இப்போ இயேசு எனக்குள்ள

ஐயையோ என்ன செஞ்சோம்
என்ன செஞ்சோம்
என்ன புண்ணியம்

நாங்க எல்லாம் செஞ்சும்
ஒன்னும் இல்ல
நீரே புண்ணியம்

ஒதுக்கின என்னத்தான்
தேடி வந்தாரே
அழைச்சி அப்பான்னு
சொல்ல சொன்னாரே

நானும் நல்லவன் தான் என்று
எனக்கு புரிய வைச்சாரே
எங்களுக்கு நல்லது நல்லது நல்லது
என்று எல்லாம் செஞ்சாரே

யாரும் மதிக்காத எங்கள
மனசில் வைச்சாரே
அழகா நெஞ்சில தூக்கி வைச்சாரே

சிலுவையில் எங்கள
நினைச்சி பாத்தாரே
அத்தோட எங்கள
வாழ வைச்சாரே

எல்லாத்தையும் இழந்தோம்
இப்ப இழக்க ஒன்னும் இல்ல
என்ன சந்தோஷம்
இப்போ இயேசு எனக்குள்ள

ஐயையோ என்ன செஞ்சோம்
என்ன செஞ்சோம்
என்ன புண்ணியம்

நாங்க எல்லாம் செஞ்சும்
ஒன்னும் இல்ல
நீரே புண்ணியம்

ஐயையோ என்ன செஞ்சோம்
என்ன செஞ்சோம்
என்ன புண்ணியம்

நாங்க எல்லாம் செஞ்சும்
ஒன்னும் இல்ல
நீரே புண்ணியம்

என்ன செஞ்சோம் | Enna Senjom | Giftson Durai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!