என் நேசர் நீர்தானையா | En Nesar Neerthanaiya / En Nesar Neerdhanaiya / En Nesar Neerthaanaiyaa / En Nesar Neerdhaanaiyaa

என் நேசர் நீர்தானையா | En Nesar Neerthanaiya / En Nesar Neerdhanaiya / En Nesar Neerthaanaiyaa / En Nesar Neerdhaanaiyaa

என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா
என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா

1
எனது ஆன்மா உம்மை நினைத்து
எந்நாளும் ஏங்குதையா
எனது ஆன்மா உம்மை நினைத்து
எந்நாளும் ஏங்குதையா

எந்தன் படுக்கையிலும் உம்மை நினைக்கின்றேன்
நடுராவிலும் தியானிக்கின்றேன்
எந்தன் படுக்கையிலும் உம்மை நினைக்கின்றேன்
நடுராவிலும் தியானிக்கின்றேன்

என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா

2
உம் இரத்தத்தால் என்னை மீட்டுகொண்டீர்
நன்றி இயேசைய்யா
உம் இரத்தத்தால் என்னை மீட்டுகொண்டீர்
நன்றி இயேசைய்யா

உந்தன் அன்பாலே எந்தன் உள்ளம் கவர்ந்தீர்
இனி நானல்ல எல்லாம் நீரே
உந்தன் அன்பாலே எந்தன் உள்ளம் கவர்ந்தீர்
இனி நானல்ல எல்லாம் நீரே

என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா

3
துன்பமோ துயரமோ வேதனையோ
உம்மை விட்டு பிரிப்பதில்லை
துன்பமோ துயரமோ வேதனையோ
உம்மை விட்டு பிரிப்பதில்லை

உயிருள்ளவரை உம்மைத் தான் நேசிப்பேன்
வேறெதற்கும் அடிமைப்படேன்
உயிருள்ளவரை உம்மைத் தான் நேசிப்பேன்
வேறெதற்கும் நான் அடிமைப்படேன்

என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா
என் நேசர் நீர்தானையா
நேசிக்கிறேன் உம்மைத்தானையா

என் நேசர் நீர்தானையா | En Nesar Neerthanaiya / En Nesar Neerdhanaiya / En Nesar Neerthaanaiyaa / En Nesar Neerdhaanaiyaa | Reegan Gomez

என் நேசர் நீர்தானையா | En Nesar Neerthanaiya / En Nesar Neerdhanaiya / En Nesar Neerthaanaiyaa / En Nesar Neerdhaanaiyaa | Rachel Jose / Joy TV | Reegan Gomez

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!