அவரே என் கன்மலையே | Avare En Kanmalaiye / Avarae En Kanmalaiyae

அவரே என் கன்மலையே | Avare En Kanmalaiye / Avarae En Kanmalaiyae

அவரே என் கன்மலையே
அவரே என் காவலரே
அவரே என் அடைக்கலமே
அவரே என் ஆண்டவரே

என் கோட்டையும் என் இரட்சிப்பும்
என் தேவனும் என் இயேசுவே
என் துருகமும் என் கேடகமும்
என் நம்பிக்கை என் இயேசுவே

அவரே என் ஆறுதலே
அவரே என் ஆதரவே
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

1
எத்தனையோ நன்மைகளை
என்வாழ்வில் நீர் செய்பவரே
நன்றியுடன் நான் துதிக்கின்றேன்
நன்மைகளை நினைக்கின்றேன்

அவரே என் மறைவிடமே
அவரே என் புகலிடமே
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

2
நெருக்கத்திலே உம்மை அழைத்தேன்
நெருங்கி வந்து நீர் உதவினீரே
கரம்பிடித்து என்னை நடத்தினீர்
கைவிடமாட்டீர்

அவரே என் சமாதானரே
அவரே என் துணையாளரே
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

3
காற்றினிலே அலைகின்ற ​
இலைப்போல நான் திரிந்தேனே
நீர் வந்தீர் என் வாழ்விலே​
தஞ்சம்மானீரே

நீரே என் கன்மலையே
நீரே என் காவலரே
நீரே என் அடைக்கலமே
நீரே என் ஆண்டவரே

என் கோட்டையும் என் இரட்சிப்பும்
என் தேவனும் என் இயேசுவே
என் துருகமும் என் கேடகமும்
என் நம்பிக்கை என் இயேசுவே

நீரே என் ஆறுதலே
நீரே என் ஆதரவே
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா
அல்லேலுயா அல்லேலுயா

அவரே என் கன்மலையே | Avare En Kanmalaiye / Avarae En Kanmalaiyae | Robert Roy, Houston Tamil Church Choir, Shobi Ashika | JohnPaul Reuben | Kavitha Santhosh Anbu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!