ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா | Aayathamaa Neeyum Aayathamaa / Aayaththamaa Neeyum Aayaththamaa

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா | Aayathamaa Neeyum Aayathamaa / Aayaththamaa Neeyum Aayaththamaa

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா
ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா

வருவேன்னு சொன்னவர் வரப்போறார்
வருகையை சந்திக்க ஆயத்தமா
வருவேன்னு சொன்னவர் வரப்போறார்
வருகையை சந்திக்க ஆயத்தமா

இயேசு விண்ணில் வருவாரே
நீயும் மண்ணில் ஆயத்தமா
இயேசு விண்ணில் வருவாரே
நீயும் மண்ணில் ஆயத்தமா

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

1
பரிசுத்தர் இயேசு வரப்போறார்
பரிசுத்தமாய் நீயும் ஆயத்தமா
பரிசுத்தர் இயேசு வரப்போறார்
பரிசுத்தமாய் நீயும் ஆயத்தமா

பரலோக எஜமான் வருவார்
பரலோகம் செல்ல ஆயத்தமா
பரலோக எஜமான் வருவார்
பரலோகம் செல்ல ஆயத்தமா

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

2
விழித்திரு என்றவர் வரப்போறார்
ஜெபத்துடன் நீயும் ஆயத்தமா
விழித்திரு என்றவர் வரப்போறார்
ஜெபத்துடன் நீயும் ஆயத்தமா

நினையாத நேரம் வருவார்
நீயும் விழிப்புடன் ஆயத்தமா
நினையாத நேரம் வருவார்
நீயும் விழிப்புடன் ஆயத்தமா

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

3
மன்னவன் இயேசு வரப்போறார்
மானிடனே நீயும் ஆயத்தமா
மன்னவன் இயேசு வரப்போறார்
மானிடனே நீயும் ஆயத்தமா

மணவாளன் இயேசு வருவார்
மணவாட்டியே நீயும் ஆயத்தமா
மணவாளன் இயேசு வருவார்
மணவாட்டியே நீயும் ஆயத்தமா

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா
ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா

உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தமா
உன் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தமா

ஆயத்தமா நீயும் ஆயத்தமா | Aayathamaa Neeyum Aayathamaa / Aayaththamaa Neeyum Aayaththamaa | Krishnaraj, Godwin, Abel Abraham, KirubaiRaja, Sweeton J Paul | Sweeton J Paul | John Wesley / Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Thoothukudi, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: , ,


Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Don`t copy text!