ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

1
புதுமை பாலன் திரு மனுவேலன்
வறுமை கோலம் எடுத்தவதரித்தார்
முன்னுரைப்படியே முன்னணை மீதே
மன்னுயிர் மீட்கவே பிறந்தாரே

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

2
மகிமை தேவன் மகத்துவராஜன்
அடிமை ரூபம் தரித்திகலோகம்
தூதரும் பாட மேய்ப்பரும் போற்ற
துதிக்குப் பாத்திரன் பிறந்தாரே

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

3
மனதின் பாரம் யாவையும் நீக்கி
மரண பயமும் புறம்பே தள்ளி
மா சமாதானம் மா தேவ அன்பும்
மாறா விஸ்வாசமும் அளித்தாரே

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

4
அருமை இயேசுவின் திருநாமம்
இனிமை தங்கும் இன்னல்கள் நீக்கும்
கொடுமை பேயின் பெலன் ஒடுக்கும்
வலிமை வாய்ந்திடும் நாமமிதே

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

5
கருணை பொங்க திருவருள் தங்க
கிருபை பொழிய ஆர்ப்பரிப்போமே
எம்முள்ளம் இயேசு பிறந்த பாக்கியம்
எண்ணியே பாடிக் கொண்டாடுவோம்

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி
ஆண்டவர் இயேசுவை வாழ்த்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஜெயம் அல்லேலூயா

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi | Sarah Navaroji

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi | Jayakumar, Joel

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi | Jayakumar, Joel / Bethel AG Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India

ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி / Aanandha Geedhangal Ennalum Paadi / Aanandha Geethangal Ennalum Padi / Anantha Geethangal Ennalum Paadi | Kavitha, P. Arul Kumar

Sitewide Disclaimer: All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes and personal use only.

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in: ,


Don`t copy text!